Pylové zpravodajství pro oblast Trutnov

Líska
Olše
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Líska
Olše
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Líska
Olše
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Líska
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Líska
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Líska
Olše
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Líska
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza