Pylové zpravodajství pro oblast Karviná

Ambrosie
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Líska
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Ambrosie
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Líska
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Ambrosie
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Líska
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Ambrosie
Líska
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Ambrosie
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Líska
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše
Ambrosie
Dub
Kopřiva
Pelyněk černobýl
Lípa
Líska
Trávy
Mrlík
Šťovík
Topol
Jitrocel
Bříza
Olše