Ochrana osobních údajů

Milí uživatelé,

my, WetterOnline Meteorologische Dienstleistung GmbH (zkráceně: WetterOnline), bereme ochranu vašich osobních údajů skutečně vážně. Proto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a následně používáme. Naše povinnost ochrany těchto údajů vyplývá ze zákona o elektronických médiích (Telemediengesetz - TMG) a z evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Naše služby jsou k dispozici na více platformách (webová stránka, mobilní webová stránka, aplikace). Na této stránce najdete informace o obecných podmínkách ochrany osobních údajů, které se vztahují na všechny naše služby. Při uživatelích mobilních aplikací platí následující dodatečné zásady ochrany osobních údajů.

1. Odpovědný orgán

Odpovědný orgán je:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Německo

E-mail: info@pocasiaradar.cz

Telefon: +49 228 55937-989

Telefax: +49 228 55937-979

2. Jaké údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a používáme

a) Shromažďování a použití údajů o lokalitě

Díky naší aplikaci máte možnost získat informace o počasí ve vaší konkrétní lokalitě. Je však třeba mít aktivovanou lokalizační službu v rámci operačního systému mobilního zařízení. Pokud je tato služba aktivní a vy spustíte aplikaci poprvé, aplikace vás požádá o povolení přístupu k informacím o poloze mobilního zařízení. Pokud udělíte aplikaci toto povolení, bude mít permanentní přístup k údajům o vaší poloze. V nastavení vašeho mobilního zařízení můžete toto povolení kdykoliv zrušit. Pokud aplikaci povolíte získávání informací o lokalitě, ve které se nacházíte, ta nám poskytne tyto údaje podle polohy vysílače mobilní sítě ve vaší blízkosti. Rovněž je možné tyto údaje získat prostřednictvím GPS. Informace o lokalitě budou v tomto případě zaokrouhlené na 0.025 ° (odpovídá to 2 - 3 kilometrům), čímž nebude přesně definovaná poloha zařízení.

b) Placená verze

Pokud máte zájem používat naši aplikaci nerušeně bez reklamy, máte možnost zakoupit si Pro verzi aplikace. Při koupi Pro verze uchováváme pouze ID mobilního zařízení a datum uskutečnění nákupu.

c) Nákupy v aplikaci

Prostřednictvím nákupu v aplikaci získáte možnost používat naše aplikace bez reklam. Při nákupu v aplikaci uchováváme pouze ID zařízení, datum uskutečněného nákupu a datum vypršení platnosti zakoupeného předplatného.

3. Shromažďování, zpracování a zpřístupnění dat třetím stranám

a) Personalizovaná online reklama

Rádi bychom vás informovali o tom, které vaše osobní údaje shromažďují, zpracovávají a používají naši partneři:

aa) Shromažďování údajů v našich aplikacích

V našich bezplatných aplikacích se zobrazuje reklama. V souvislosti se zobrazením reklamy se shromažďují nebo používají osobní údaje. Při zobrazení reklamy používáme my a naši reklamní partneři IP adresu, anonymní identifikační číslo zařízení (ID), stejně i informace o zařízení (operační systém nebo jeho verzi, identifikace zařízení a jazyk) a údaje uvedené v bodě 2.a) na to, aby se vám mohli zobrazit relevantní reklamy.

bb) Naši reklamní partneři a způsob, jakým můžete namítat vůči shromažďování údajů o online reklamě prostřednictvím našich reklamních partnerů

Za sběr údajů pro potřeby online reklamy jsou zodpovědní tito reklamní partneři:

Zobrazit seznam partnerů

K zpracování osobních údajů (IP adresa, cookies, ID zařízení) dochází na základě vašeho souhlasu (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo případně na právním základě oprávněného zájmu (článek 6 pododstavec 1 písmeno f) GDPR) . Společnost WetterOnline se připojuje k platformě IAB Europe Transparency & Consent Framework a dodržuje její specifikace a pokyny. WetterOnline využívá tuto platformu pro správu souhlasů s identifikačním číslem 6. Personalizované reklamy a s nimi související shromažďování a zpracovávání dat lze upravit nebo odvolat prostřednictvím nastavení ochrany údajů.

b) Shromažďování, zpracování a použití dat měřicími metodami INFOnline GmbH

Naše aplikace používají tzv. Centrální škálovatelné měřicí metody nové generace (SZMnG - Skalierbares zentrales Messverfahren next Generation) společnosti INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) k určení statistické informace o používání našich služeb. Cílem této metody je specifikovat rozšířenost a používání služeb, počet uživatelů naší aplikace a chování uživatelů - v rámci standardních způsobů chování se na internetě - a získat tak informace o postavení na trhu. Pro všechny online služby, které jsou členem Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW - http://www.ivw.eu) nebo jsou zařazené do studie Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (agof - http://www.agof.de), budou tyto statistiky od agof a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de), pravidelně zpracovávány a zveřejněné údaje "Unikátní uživatel", stejně od IVW budou zveřejněny hodnoty "Imprese" a "Návštěvnost". Tyto hodnoty a statistiky bude možné nalézt na příslušných webových stránkách.

I. Právní rámec zpracování údajů

Měření metodou SZMnG společnosti INFOnline GmbH se provádí v rámci měření a účasti na IVW e.V. s oprávněným zájmem podle Čl. 6 Odst. 1 písm. f) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je sestavit statistiky. Statistiky nám slouží k tomu, abychom mohli správně pochopit a interpretovat využití naší nabídky na trhu. Na úspěšné prosazení se naší aplikace na trhu je toto měření nezbytné, protože zajišťuje srovnatelnost s ostatními účastníky trhu. Náš oprávněný zájem vyplývá z ekonomické aplikovatelnosti výsledků statistiky a identifikace tržní hodnoty naší aplikace i v přímém srovnání s jinými aplikacemi, které lze uskutečnit na základě těchto statistických údajů. Kromě toho máme oprávněný zájem poskytnout pseudonymizované údaje poskytovatelům služeb INFOnline a IVW pro účely zpracování statistiky (IVW, INFOnline). Stejně máme oprávněný zájem poskytnout pseudonymizované údaje poskytovateli služeb INFOnline na další rozvoj a přípravu relevantních reklamních možností. Měření metodou SZMnG od společnosti INFOnline GmbH jako součást měření používání a účasti na studii agof se provádí s vaším souhlasem v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je tvorba statistik a vytváření kategorií uživatelů. Statistiky slouží k pochopení a prokázání oslovení naší nabídkou. Kategorie uživatelů tvoří základ pro zájmově orientované sladění reklamních materiálů nebo reklamních opatření. Při uvádění této webové stránky na trh je nezbytné měřit návštěvnost a zajistit tím porovnání s ostatními účastníky trhu. Pseudonymizované údaje jsou poskytovány společnostem INFOnline a agof e.V. pro účely průzkumu trhu (agof, agma).

II. Typy údajů

INFOnline GmbH získává tyto údaje, které mají podle GDPR spojitost na konkrétní osobu:

IP adresa: pro připojení se na internet používá každé zařízení jedinečnou adresu, tzv. IP adresu. Na to, aby připojení na internet bylo technicky možné, je krátkodobé uložení IP adresy nezbytné. Před zpracováním jsou IP adresy zkráceny a následně anonymně zpracovány. Nezkrácené IP adresy nejsou ukládány ani zpracovávány.

Identifikátor zařízení: na rozpoznání zařízení jsou využívány jedinečné identifikátory zařízení nebo podpis, které jsou generovány na základě různých automaticky získaných informací o vašem zařízení. Posuzování a přiřazení těchto údajů k jednotlivému zařízení může být možné i v tom případě, pokud používáte jinou aplikaci, která je posuzována měřícím procesem („SZMnG“) společnosti INFOnline GmbH. Následující jedinečné identifikátory zařízení mohou být poskytnuty jako hash kód společnosti INFOnline GmbH:

Reklamní identifikátor

ID instalace

Android-ID

ID prodejce

III. Použití údajů

Metoda měření INFOnline GmbH, která se používá v této aplikaci, stanovuje údaje o používání. Určují se jí údaje jako počet zobrazení stránky, návštěvnost, počet uživatelů a další údaje (např. kvalifikovaní klienti). Naměřené údaje se používají i tímto způsobem:

Geolokalizace, tedy přiřazení konkrétní lokality zařízení dle požadavku jeho uživatele, je určována na základě anonymizované IP adresy a jen na úroveň regionů. Na základě těchto geografických informací není v žádném případě možné identifikovat přesné místo lokalizace uživatele.

Údaje o využívání technických klientů (například prohlížeče v zařízení) se seskupují v aplikaci a následně uchovávají v databázi. Tyto informace mohou být použity na technický odhad socio-demografických parametrů, jako je věk a pohlaví, a jsou následně poskytnuty poskytovateli služeb AGOF pro zpracování dat o návštěvnosti. Kromě toho může být v rámci studie poskytovatele AGOF vybrán náhodný vzorek údajů, na základě kterého se provádějí technické odhady společenských charakteristik v kategoriích: věk, pohlaví, národnost, povolání, rodinný stav, obecné údaje o domácnostech, příjem domácností, místo pobytu, použití internetu, zájmy na internetu, místo použití, typ uživatele.

IV. Doba uchovávání údajů

Kompletní IP adresa není společností INFOnline GmbH ukládána. Zkrácená IP adresa je uložena maximálně 60 dní. Údaje o používání v souvislosti s jedinečným identifikátorem se uchovávají maximálně 6 měsíců.

V. Přenos dat

IP adresa ani zkrácena IP adresa nebudou poskytnuty dále. Na realizování studie AGOF budou identifikační údaje klienta poskytnuté tímto poskytovatelem služeb AGOF:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Právo vznést námitku

Pokud si nepřejete být součástí měření, v rámci této ochrany osobních údajů můžete funkci "INFOnline" deaktivovat. Při uživatelích Pro verze a v případě předplatitelů odstranění reklam je INFOnline standardně neaktivní.

VII. Další informace

Další informace o ochraně osobních údajů při procesu měření najdete na stránce realizátora měření INFOnline GmbH a taky na stránkách o ochraně osobních údajů AGOF a IVW.

c) Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Google Analytics

V rámci naší aplikace je Google Analytics, analytický nástroj společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), používaný pro analýzu chování uživatelů.

Jednotlivé informace o uživatelích (typ a verze zařízení, druh operačního systému, navštívená stránka, datum a čas návštěvy stránky, rozlišení monitoru, které používáte, a stejně IP adresa uživatele) budou přeneseny a uloženy na serveru společnosti Google v USA. Rádi bychom vás upozornili na to, že jsou jednotlivé IP adresy při přenosu anonymizovány. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa přenesena na server společnosti Google nezkrácená. Podle naší smlouvy používá Google přeneseny informace na to, aby nám poskytl informace o používání naší aplikace a aby nám reportoval o ostatních aktivitách a interakcích uživatelů našich služeb. Stejně poskytnutí těchto údajů třetím stranám realizuje Google výlučně podle zákona nebo na základě smlouvy o zpracování údajů třetími stranami. Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s ostatními údaji, které má k dispozici.

Funkce Google Analytics stejně využíváme i při reklamní činnosti. Díky nim je možné prostřednictvím specifického reklamního ID zařízení shromažďovat a zpracovávat socio-demografické údaje anonymně.

Pokud používáte naši aplikaci, jste obeznámeni se zpracováním získaných údajů o vašich aktivitách společností Google a souhlasíte s uvedeným způsobem, metodou a využitím jejich zpracování. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány a zpracovány v této aplikaci prostřednictvím Google Analytics, můžete na základě ochrany osobních údajů svůj souhlas odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje" deaktivována.

d) Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Firebase Analytics

Na analýzu chování uživatelů a na integraci s Firebase Cloud-Messaging-Services využívá naše aplikace Firebase Analytics.

Firebase-SDK (Software Development Kit) shromažďuje informace o verzi aplikace, typu mobilního zařízení, druhu operačního systému, čase instalace aplikace a také o věku, pohlaví a zájmech uživatele. Stejně sledováním jistých činností sbírá Firebase-SDK informace o způsobu používání aplikace. Díky činnostem, jako instalace či spuštění aplikace, aktualizace aplikace, deinstalace, aktualizace operačního systému, vymazání dat aplikace, chyby aplikace a nákupy v rámci aplikace, ale také přijetím, odstraněním a otevřením upozornění či otevřením a aktualizováním aplikace prostřednictvím dynamických linků, je zajištěn prostřednictvím Firebase-SDK sběr specifikovaných údajů. Pro každý tento případ je k dispozici počet jednotlivých aktivit, počet uživatelů a pokud je k dispozici, tak i cena za provedenou akci. Na identifikaci zařízení používá Firebase-SDK specifické reklamní ID zařízení.

Pokud používáte naši aplikaci, jste obeznámeni se zpracováním získaných údajů o vašich aktivitách prostřednictvím Firebase a souhlasíte s uvedeným způsobem, metodou a využitím jejich zpracování. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány a zpracovány v této aplikaci prostřednictvím Firebase Analytics, můžete na základě ochrany osobních údajů svůj souhlas odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje" deaktivována.

e) Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Facebook-SDK

Naše aplikace je integrována s Facebook-SDK. Tento software nám umožňuje získat informace o tom, přes jaké reklamní kanály sociální sítě Facebook se k nám uživatelé dostali, aby si stáhli naši aplikaci. Proto poskytujeme společnosti Facebook specifické reklamní ID zařízení, verzi aplikace a informace o spuštění nebo ukončení aplikace.

Souhlas s přenosem dat na Facebook můžete odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje", která ji součástí podmínek o ochraně osobních údajů, deaktivována.

f) Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Fabric SDKs

Na analýzu chybovosti a na přehled verzí aplikace, kvůli snaze o zajištění optimálního používání aplikace, využívá naše aplikace službu Fabric. Proto se prostřednictvím Fabric SDKs Answers a Crashlytics informací shromažďují údaje o verzi aplikace, typu zařízení, verzi operačního systému a stavu zařízení.

Díky činnostem, jako instalace či spuštění aplikace, aktualizace aplikace, deinstalace, aktualizace operačního systému, vymazání dat aplikace, chyby aplikace a nákupy v rámci aplikace, ale také přijetím, odstraněním a otevřením upozornění je zajištěn prostřednictvím Fabric-SDK sběr specifikovaných údajů.

Pro každý tento případ je k dispozici počet jednotlivých aktivit, počet uživatelů a pokud je k dispozici, tak i cena za provedenou akci. Na identifikaci zařízení používá Fabric-SDK specifické reklamní ID zařízení.

Pokud používáte naši aplikaci, jste obeznámeni se zpracováním získaných údajů o vašich aktivitách prostřednictvím služby Fabric a souhlasíte s uvedeným způsobem, metodou a využitím jejich zpracování. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány a zpracovány v této aplikaci prostřednictvím služby Fabric, můžete na základě ochrany osobních údajů svůj souhlas odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje" deaktivována.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách Crashlytics a Answers.

g) Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci AppsFlyer

Naše aplikace využívá službu AppsFlyer, analytické služby AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105, USA). Na vylepšení obsahu a zjednodušení použitelnosti našich aplikací, stejně i na zefektivnění našich reklamních aktivit a optimalizování uživatelského prostředí, shromažďujeme a zpracováváme informace o návštěvnosti, interakcích a marketingové údaje. Tyto údaje se shromažďují vždy anonymně a jsou i anonymně hodnoceny. V závislosti na kampani se údaje anonymně dále poskytují i ​​spolupracujícím přidruženým reklamním sítím. Údaje se používají výlučně na měření úspěšnosti marketingových kampaní a jejich zlepšení. Další informace o tom, jak AppsFlyer používá a shromažďuje údaje, naleznete na stránce: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer je společnost certifikovaná v souladu se Smlouvou o ochraně soukromí v rámci EU a USA, čímž je zaručen soulad s evropskými zákony o ochraně osobních údajů. Právní základ k použití údajů tvoří Čl. 6 Odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud používáte naši aplikaci, jste obeznámeni se zpracováním získaných údajů o vašich aktivitách společností AppsFlyer a souhlasíte s uvedeným způsobem, metodou a využitím jejich zpracování. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány a zpracovány v této aplikaci prostřednictvím Appsflyer, můžete na základě ochrany osobních údajů svůj souhlas odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje" deaktivována.

h) Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci mPulse

Webové stránky, nacházející se v této aplikaci používají analytický nástroj mPulse od společnosti Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. Německá pobočka Akamai Technologies GmbH má sídlo v Parkring 20-22, 85748 Garching. Informace o dalších pobočkách společnosti v Německu najdete na adrese: https: // www .akamai.com / de / de / locations.jsp . Pomocí mPulse se vytvářejí anonymní uživatelské profily. Vyhodnocení těchto uživatelských profilů slouží především k přizpůsobení a zlepšení našich nabídek. Cookies se nepoužívají. mPulse shromažďuje zejména tyto údaje:

Informace o prohlížeči

Informace o operačním systému uživatele

IP adresa (která bude anonymní)

Geografická poloha (země, ze které byl zaznamenán přístup na webovou stránku)

Další informace o ochraně údajů v rámci mPulse najdete na stránce: https: / /www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ Právním podkladem pro související zpracování dat je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (definování zájmů, založené na našem oprávněném zájmu neustále zlepšovat obsah, funkčnost a aktraktivnost aplikace a vložených webových stránek na základě analýzy vašeho chování při jejich používání).

4. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům (Čl. 15 GDPR)

Právo na opravu (Čl. 16 GDPR)

Právo vznést námitku (Čl. 21 GDPR)

Právo na výmaz (Čl. 17 GDPR)

Právo na omezení zpracování (Čl. 18f. GDPR)

Právo na přenositelnost údajů (Čl. 20 GDPR)

V případě dotazů tohoto typu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese datenschutz@wetteronline.de. Rádi bychom vás upozornili na to, že při řešení vašich požadavků si musíme být jisti, že jde exaktně o dotčenou osobu.

Dotčená osoba má právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu. Může se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů podle místa svého pobytu nebo na úřad, pod který patříme my (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

5. Pravidelná aktualizace požadavků na ochranu osobních údajů

Právní rámcové požadavky ochrany osobních údajů pro nás jako poskytovatele služeb podléhají neustálým změnám a úpravám. Tyto změny si mohou čas do času vyžadovat úpravu podmínek ochrany osobních údajů. O všech změnách vás budeme následně informovat.

6. Kontakt

Pokud máte zájem nás kontaktovat, jsme k dispozici prostřednictvím kontaktního formuláře nebo:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Německo

E-mail: datenschutz@wetteronline.de

Telefon: +49 228 55937-989

Telefax: +49 228 55937-979