Ochrana osobních údajů

1. Odpovědný orgán

Odpovědný orgán je:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Německo

Email: info@pocasiaradar.cz
Telefon: +49 228 55937-998
Fax: +49 228 55937-80

2. Účel

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Rádi bychom vás proto informovali, zda a jaké vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme. Naše povinnost vyplývá ze zákona o ochraně dat v telekomunikacích Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG) a evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prohlášení o ochraně údajů pro používání našich aplikací (aplikace Počasí & Radar, aplikace RegenRadar) je nyní uvedeno níže.

3. Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které obsahují informace o osobních nebo faktických poměrech konkrétního nebo identifikovatelného zákazníka. Patří sem například jméno, adresa, pohlaví, datum narození, věk, telefonní číslo, emailová adresa nebo IP adresa. Tento seznam není konečný, má pouze ukázat, co může spadat do rozsahu osobních údajů.

4. Jaké údaje od vás shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme

4.1 Shromažďování a použití údajů o lokalitě

Díky naší aplikaci máte možnost získat informace o počasí ve vaší konkrétní lokalitě. Je však třeba mít aktivovanou lokalizační službu v rámci operačního systému mobilního zařízení. Pokud je tato služba aktivní a vy spustíte aplikaci poprvé, aplikace vás požádá o povolení přístupu k informacím o poloze mobilního zařízení. Pokud udělíte aplikaci toto povolení, bude mít permanentní přístup k údajům o vaší poloze. V nastavení vašeho mobilního zařízení můžete toto povolení kdykoliv zrušit. Pokud aplikaci povolíte získávání informací o lokalitě, ve které se nacházíte, ta nám poskytne tyto údaje podle polohy vysílače mobilní sítě ve vaší blízkosti. Rovněž je možné tyto údaje získat prostřednictvím GPS. Informace o lokalitě budou v tomto případě zaokrouhlené na 0.01°, čímž nebude přesně definovaná poloha zařízení.

5. Shromažďování, zpracování a zpřístupnění dat třetím stranám

5.1 Personalizovaná online reklama

Rádi bychom vás informovali o tom, které vaše osobní údaje shromažďují, zpracovávají a používají naši partneři:

5.1.1 Shromažďování údajů v našich aplikacích

V našich bezplatných aplikacích se zobrazuje reklama. V souvislosti se zobrazením reklamy se shromažďují nebo používají osobní údaje. Při zobrazení reklamy používáme my a naši reklamní partneři IP adresu, anonymní identifikační číslo zařízení (ID), stejně i informace o zařízení (operační systém nebo jeho verzi, identifikace zařízení a jazyk) a údaje uvedené v bodě 4.1 na to, aby se vám mohli zobrazit relevantní reklamy.

5.1.2 Naši reklamní partneři a způsob, jakým můžete vznést námitku proti shromažďování údajů o online reklamě prostřednictvím našich reklamních partnerů

Za sběr údajů pro potřeby online reklamy jsou zodpovědní tito reklamní partneři:

Skrýt seznam partnerů

K zpracování osobních údajů (IP adresa, cookies, ID zařízení) dochází na základě vašeho souhlasu (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo případně na právním základě oprávněného zájmu (článek 6 pododstavec 1 písmeno f) GDPR).

WetterOnline se účastní IAB Europe Transparency & Consent Framework a dodržuje jeho specifikace a pokyny. WetterOnline používá platformu pro správu souhlasu s identifikačním číslem 6.

Personalizovanou reklamu a související shromažďování a zpracování údajů můžete upravit nebo zrušit prostřednictvím nastavení ochrany údajů.

5.2 Shromažďování, zpracování a použití dat od firmy INFOnline Measurement

Naše aplikace používají vícestupňovou metodu měření 'INFOnline Measurement' společnosti INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de ) k určení statistické informace (zobrazení stránky, návštěvnost, technický klient) o používání našich digitálních služeb. Cílem těchto měření je statisticky určit intenzitu používání služeb, počet použití a uživatelů naší aplikace a chování uživatelů - na základě jednotného standardního postupu - a získat tak informace, které jsou srovnatelné na trhu. Jako člen komunity Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – https://www.ivw.eu) zveřejňujeme statistiky od IVW s hodnotami jako „Imprese“ a „Návštěvnost“ v prohlášení IVW (https://ausweisung.ivw-online. de/).

5.2.1 Právní rámec zpracování údajů

Měření pomocí INFOnline Measurement (pseudonymní systém: IOMp) společnosti INFOnline GmbH probíhá v rámci měření spotřeby se souhlasem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vytváření digitálních hodnot výkonu (zobrazení stránky, návštěva a technický klient) pro statistiky.

Statistiky slouží k pochopení a dokumentaci o využití naší nabídky.

5.2.2 Typy údajů

Údaje shromážděné pomocí INFOnline Measurement neumožňují jednoznačně identifikovat uživatele jako osobu na základě typu a objemu dat. Používají se tzv. Messlibraries , které automaticky integrují a spouštějí požadované měřicí senzory pro anonymní (IOMb) a/nebo pseudonymní zpracování dat (IOMp) pro určení klíčových čísel při spuštění aplikace uživatelem.

Při anonymním sčítání lidu (IOMb) není vyžadováno žádné zpracování osobních údajů, zejména IP adresy. To je zcela odstraněno z komunikace a zpracování. Kromě toho komunikační rozhraní, tzv. „servisní platforma“, jako koncový bod měření, zabraňuje výměně IP adresy uživatele se systémy INFOnline v rámci měření INFOnline. IP adresa jako osobní údaj je vyřazena v procesu sčítání na servisní platformě před odesláním požadavku na měření na INFOnline. Neexistuje ani geolokace pomocí IP adresy. Soubor dat vygenerovaný během sčítání je čistě sběrem dat PI.

V pseudonymní metodě měření (IOMp) jsou s knihovnou měření shromažďována následující data, která mají osobní referenci podle EU-GDPR:

IP adresa: pro připojení se na internet používá každé zařízení jedinečnou adresu, tzv. IP adresu. Na to, aby připojení na internet bylo technicky možné, je krátkodobé uložení IP adresy nezbytné. Před zpracováním jsou IP adresy zkráceny o 1 byte a následně anonymně zpracovány. Nezkrácené IP adresy nejsou ukládány ani zpracovávány.

Náhodně generovaný identifikátor klienta: na rozpoznání zařízení jsou využívány jedinečné identifikátory zařízení nebo podpis, které jsou generovány na základě různých automaticky získaných informací o vašem zařízení. Měření dat a následné přiřazení těchto údajů k příslušnému identifikátoru může být možné i v tom případě, pokud používáte jiné aplikace, které rovněž používají pseudonymní proces měření společnosti INFOnline GmbH. Následující jedinečné identifikátory zařízení mohou být poskytnuty jako hash kód společnosti INFOnline GmbH:

Reklamní identifikátor

ID instalace

Android-ID

ID prodejce

Osobní údaje ve smyslu EU-GDPR se používají k měření pouze v rozsahu, v jakém je využívána Library/SDK pro uživatele, kterému byla přidělena individuální IP adresa a náhodně vygenerovaný klientský identifikátor pro spuštění aplikace. Pseudonymní měření (IOMp) se provádí pouze v případě, že existuje kladný souhlas uživatele z platformy Consent Management Plattform (CMP).

5.2.3 Použití údajů

Metoda měření INFOnline GmbH, která se používá v této aplikaci, stanovuje údaje o využití. To se provádí za účelem shromažďování hodnot výkonu o zobrazení stránky, návštěvnosti, a uživatelích.

Geolokalizace: Přiřazení konkrétní lokality zařízení dle požadavku jeho uživatele, je určována na základě anonymizované IP adresy a jen na úrovni krajů/regionů. Na základě takto získaných geografických informací nelze za žádných okolností identifikovat přesné místo bydliště uživatele.

Slučování údajů o používání napříč nabídkami: Údaje o využívání technických klientů (např. prohlížeče v zařízení) se seskupují v aplikaci a následně uchovávají v databázi.

5.2.4 Doba uchovávání údajů

Společnost INFOnline GmbH neukládá úplnou IP adresu.

IP adresa se používá pouze pro příjem datových paketů a poté je zkrácena o 1 bajt. V procesu sčítání se zkrácená IP adresa zahodí, v pseudonymním procesu je uložena maximálně 60 dní. V pseudonymním procesu jsou údaje o používání uchovávány ve spojení s jedinečným identifikátorem po dobu maximálně 6 měsíců.

5.2.5 Přenos dat

IP adresa ani zkrácená IP adresa nebudou poskytnuty dále.

5.2.6 Další informace

Další informace o ochraně osobních údajů při procesu měření naleznete na stránce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline .de), která měření provádí.

5.3 Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Google Analytics

V rámci naší aplikace je Google Analytics, analytický nástroj společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), používaný pro analýzu chování uživatelů.

Jednotlivé informace o uživatelích (typ a verze zařízení, druh operačního systému, navštívená stránka, datum a čas návštěvy stránky, rozlišení monitoru, které používáte, a stejně IP adresa uživatele) budou přeneseny a uloženy na serveru společnosti Google v USA. Rádi bychom vás upozornili na to, že jsou jednotlivé IP adresy při přenosu anonymizovány. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa přenesena na server společnosti Google nezkrácená. Podle naší smlouvy používá Google přeneseny informace na to, aby nám poskytl informace o používání naší aplikace a aby nám reportoval o ostatních aktivitách a interakcích uživatelů našich služeb. Stejně poskytnutí těchto údajů třetím stranám realizuje Google výlučně podle zákona nebo na základě smlouvy o zpracování údajů třetími stranami. Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s ostatními údaji, které má k dispozici.

Funkce Google Analytics stejně využíváme i při reklamní činnosti. Díky nim je možné prostřednictvím specifického reklamního ID zařízení shromažďovat a zpracovávat socio-demografické údaje anonymně.

Pokud používáte naši aplikaci, jste obeznámeni se zpracováním získaných údajů o vašich aktivitách společností Google a souhlasíte s uvedeným způsobem, metodou a využitím jejich zpracování. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány a zpracovány v této aplikaci prostřednictvím Google Analytics, můžete na základě ochrany osobních údajů svůj souhlas odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje" deaktivována.

5.4 Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Firebase Analytics

Na analýzu chování uživatelů a na integraci s Firebase Cloud-Messaging-Services využívá naše aplikace Firebase Analytics.

Firebase-SDK (Software Development Kit) shromažďuje informace o verzi aplikace, typu mobilního zařízení, druhu operačního systému, čase instalace aplikace a také o věku, pohlaví a zájmech uživatele. Stejně sledováním jistých činností sbírá Firebase-SDK informace o způsobu používání aplikace. Díky činnostem, jako instalace či spuštění aplikace, aktualizace aplikace, deinstalace, aktualizace operačního systému, vymazání dat aplikace, chyby aplikace a nákupy v rámci aplikace, ale také přijetím, odstraněním a otevřením upozornění či otevřením a aktualizováním aplikace prostřednictvím dynamických linků, je zajištěn prostřednictvím Firebase-SDK sběr specifikovaných údajů. Pro každý tento případ je k dispozici počet jednotlivých aktivit, počet uživatelů a pokud je k dispozici, tak i cena za provedenou akci. Na identifikaci zařízení používá Firebase-SDK specifické reklamní ID zařízení.

Pokud používáte naši aplikaci, jste obeznámeni se zpracováním získaných údajů o vašich aktivitách prostřednictvím Firebase a souhlasíte s uvedeným způsobem, metodou a využitím jejich zpracování. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány a zpracovány v této aplikaci prostřednictvím Firebase Analytics, můžete na základě ochrany osobních údajů svůj souhlas odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje" deaktivována.

5.5 Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Facebook-SDK

Naše aplikace je integrována s Facebook-SDK. Tento software nám umožňuje získat informace o tom, přes jaké reklamní kanály sociální sítě Facebook se k nám uživatelé dostali, aby si stáhli naši aplikaci. Proto poskytujeme společnosti Facebook specifické reklamní ID zařízení, verzi aplikace a informace o spuštění nebo ukončení aplikace.

Souhlas s přenosem dat na Facebook můžete odvolat, čímž bude možnost "Odeslat anonymně údaje", která ji součástí podmínek o ochraně osobních údajů, deaktivována.

5.6 Shromažďování, zpracování a použití dat za pomoci Facebook Custom Audience

Na našich webových stránkách jsou integrovány remarketingové značky ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ty slouží statistickým účelům a účelům průzkumu trhu. Pomocí získaných dat můžeme zefektivnit naše aktivity na Facebooku a například zobrazovat pouze příspěvky nebo reklamy pro návštěvníky našich stránek. Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím značek pro remarketing. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. To umožňuje Facebooku spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Takto získané informace můžeme použít k zobrazení Facebook Ads. Rádi bychom upozornili, že WetterOnline jako poskytovatel stránek nezná obsah přenášených dat ani to, jak je Facebook používá. Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese https://www.facebook .com/about/privacy/. Pokud si nepřejete shromažďovat data prostřednictvím Custom Audiences, můžete Custom Audiences deaktivovat zde.

5.7 Shromažďování, zpracování a používání údajů prostřednictvím Batch

Naše aplikace využívá službu Batch k odesílání push zpráv. Poskytovatelem je společnost IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Paříž, Francie.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se zasíláním push zpráv nebo na základě našich oprávněných zájmů (Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) k optimalizaci našich push zpráv. Batch má k dispozici tyto údaje:

pseudonymizované ID uživatele,

IP adresu,

push token,

informaci o vašem rozhodnutí, zda si přejete dostávat oznámení,

informace o prohlížeči a operačním systému,

geoinformace,

informace o použité verzi Batch, odeslaných zprávách a chování po jejich získání.

Batch má rovněž přístup k LocalStorage prohlížeči. Zároveň používáme nástroje služby Batch k zaznamenávání používání různých funkcí aplikace, abychom vám mohli zasílat cílené push zprávy podle vašich preferencí.

Se společností Batch jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA Data Processing Agreement), ve které se zavazujeme Batch chránit údaje našich zákazníků, neposílat je třetím stranám a dodržovat ustanovení GDPR.

Pokud si přejete smazat data shromážděná o vaší aktivitě, klikněte zde.

Více informací o zpracování dat službou Batch naleznete na https://batch.com/privacy-policy.

5.8. Shromažďování, zpracování a používání dat při použití Crazy Egg

V našich aplikacích používáme technologie ze služby webové analýzy „Crazy Egg“ od Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA. Ty nám umožňují zaznamenávat a zpracovávat aktivity a akce návštěvníků našich webových stránek v pseudonymních uživatelských profilech za účelem zlepšení a optimalizace vytváření našich aplikací pomocí analýzy chování návštěvníků. Za tímto účelem se ve vašem počítači ukládají také soubory cookies. Informace generované těmito soubory cookies o používání našich aplikací se přenášejí na server Crazy Egg Inc. v USA a tam se ukládají v pseudonymních uživatelských profilech. Crazy Egg zpracovává následující informace:

anonymizovaná IP adresa

zobrazené stránky a pohyby na této stránce

počet a pozice kliknutí na odkazy

Typ a verze prohlížeče

velikost obrazovky použitého koncového zařízení

Se společností Crazy Egg jsme uzavřeli smlouvu o ochraně a zpracování údajů podle čl. 28 GDPR v souvislosti se standardními smluvními doložkami EU, ve kterých se společnost Crazy Egg zavazuje chránit údaje našich uživatelů a zpracovávat je v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. Crazy Egg používá shromážděné údaje výhradně naším jménem a pro zde uvedený účel. Crazy Egg nebude data dále používat a nebude je předávat třetím stranám. Údaje shromážděné Crazy Egg se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatelů naší aplikace.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu prostřednictvím našeho cookie banneru (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Svůj souhlas se zpracováním vašich údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho cookie banneru. Případně můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů společností Crazy Egg přímo na http:// www.crazyegg.com/opt-out nebo zabraňte ukládání souborů cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče.

5.9 Shromažďování, zpracování a používání dat při používání Contentful

Část obsahu našich aplikací jsou poskytovány prostřednictvím Contentful Content Delivery Network (CDN) společnosti Contentful GmbH (Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin). Při přístupu k tomuto obsahu je navázáno spojení se servery Contentful GmbH. Obsah CDN se používá na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 ods. 1 pís. f. GDPR. Vaše IP adresa a informace o používaném prohlížeči jsou zpracovávány výhradně pro uvedené účely a pro zachování funkčnosti a bezpečnosti Contentful CDN. Dobu uložení zpracovávaných údajů a další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Contentful GmbH na adrese https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 Shromažďování, zpracování a používání dat pro přehrávání médií na dálku a živého vysílání

Aplikace poskytuje streamovaný obsah prostřednictvím partnerů Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Německo) a THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3. patro Leuven 3012, Belgie). Když vyvoláte stránku, která nabízí zařízení pro přehrávání streamů, informace o vašem prohlížeči a vaší IP adrese, se kterou navštívíte naše stránky, se přenesou na servery výše uvedených poskytovatelů.

Používání Akamai CDN a streamovací služby společností THEO Technologies NV je založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Akamai Technologies GmbH na adrese https :/ /www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ a THEO Technologies NV na https://www.theoplayer.com/terms.

6. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má následující práva:

Právo na informace (Čl. 15 GDPR)

Právo na opravu (Čl. 16 GDPR)

Právo vznést námitku (Čl. 21 GDPR)

Právo na výmaz (Čl. 17 GDPR)

Právo na omezení zpracování (Čl. 18f. GDPR)

Právo na přenositelnost údajů (Čl. 20 GDPR)

V případě dotazů tohoto typu nás prosím kontaktujte na datenschutz@wetteronline.de. Rádi bychom vás upozornili na to, že při řešení vašich požadavků si musíme být jisti, že jde exaktně o dotčenou osobu.

Dotčená osoba má právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu. Může se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů podle místa svého pobytu nebo na úřad, pod který patříme my (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

7. Pravidelná aktualizace požadavků na ochranu osobních údajů

Právní rámcové požadavky ochrany osobních údajů pro nás jako poskytovatele služeb podléhají neustálým změnám a úpravám. Tyto změny si mohou čas do času vyžadovat úpravu podmínek ochrany osobních údajů. O všech změnách vás budeme následně informovat.

8. Kontakt

Pokud byste se s námi chtěli spojit, můžete nás kontaktovat na:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Strasse 194a
D-53117 Bonn
Německo

Email: info@pocasiaradar.cz
Telefon: +49 228 55937-998
Fax: +49 228 55937-80